ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή και μεταποίηση σίτου στην περιοχή μας τα τελευταία 60 χρόνια επιλέγουμε τα καλύτερα σιτάρια χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διαλογής. Το 2007 προχωρήσαμε σε πλήρη ανανέωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού. Ο συνδυασμός της πείρας με την υψηλότερη τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται στο υπερσύγχρονο χημείο, το οποίο μας επιτρέπει να διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα αλεύρων με σταθερά υψηλή ποιότητα.