ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της Αλευροβιομηχανίας Σιμιγδαλοποιΐας Κομοτηνής ΑΒΕΕ είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, διαθέτοντας προϊόντα τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρία υιοθέτησε και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και διασφάλισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων με αναγνώριση και πιστοποίηση του ΕΛΟΤ κατά ISO 22000:2005.